Recomandat, 2023

Alegerea Editorului

Diferența între variabilele discrete și continuu

Variabila se referă la cantitatea care își schimbă valoarea, care poate fi măsurată. Este de două tipuri, adică variabile discrete sau continue. Primul se referă la cel care are un anumit număr de valori, în timp ce acesta din urmă implică cel care poate lua orice valoare între un anumit interval.

Datele pot fi înțelese ca informații cantitative despre o anumită caracteristică. Caracteristica poate fi calitativă sau cantitativă, însă în scopul analizei statistice, caracteristica calitativă este transformată într-una cantitativă, prin furnizarea de date numerice ale acelei caracteristici. Deci, caracteristica cantitativă este cunoscută ca o variabilă . Aici, în acest articol, vom vorbi despre variabila discretă și continuă.

Diagramă de comparație

Bazele comparațieiVariabilă discretăVariabilă continuă
SensVariabila discrete se referă la variabila care presupune un număr finit de valori izolate.Variabila continuă face aluzie la o variabilă care presupune un număr infinit de valori diferite.
Interval de număr specificatCompletIncomplet
valoriValorile sunt obținute prin numărare.Valorile sunt obținute prin măsurare.
ClasificareCare nu se suprapunSuprapunerea
presupuneValori distincte sau separate.Orice valoare între cele două valori.
Reprezentată dePuncte izolatePuncte conectate

Definiția Discrete Variable

O variabilă discretă este un tip de variabilă statistică care poate presupune doar un număr fix de valori distincte și nu are o ordine inerentă.

De asemenea, cunoscut ca o variabilă categorică, deoarece are categorii separate, invizibile. Cu toate acestea, nu pot exista valori între două categorii, adică nu ating toate valorile în limitele variabilei. Deci, numărul de valori admise pe care le poate presupune este fie infinit, fie finit. Prin urmare, dacă puteți să numărați setul de elemente, atunci se spune că variabila este discretă.

Definiția variabilei continue

Variabila continuă, după cum sugerează numele, este o variabilă aleatoare care preia toate valorile posibile într-un continuum. Pur și simplu, poate lua orice valoare în intervalul dat. Deci, dacă o variabilă poate lua un set infinit și nesemnificativ de valori, atunci variabila este referită ca o variabilă continuă.

O variabilă continuă este una care este definită pe un interval de valori, ceea ce înseamnă că poate presupune orice valoare între valoarea minimă și cea maximă. Poate fi înțeleasă ca funcție pentru interval și pentru fiecare funcție, intervalul variabilei poate varia.

Diferențe cheie între variabila discretă și continuă

Diferența dintre variabila discretă și cea continuă poate fi trasă în mod clar pe următoarele motive:

 1. Variabila statistică care presupune un set finit de date și un număr de valori numărabil, apoi se numește ca variabilă discretă. În acest sens, variabila cantitativă care preia un set infinit de date și un număr nesemnificativ de valori este cunoscută ca o variabilă continuă.
 2. Pentru clasificarea care nu se suprapune sau este cunoscută în alt fel ca clasificare incluzivă, în care sunt incluse ambele limite de clasă, se aplică pentru variabila discretă. Dimpotrivă, pentru clasificarea suprapusă sau care se exclud reciproc, în care limita superioară de clasă este exclusă, se aplică pentru o variabilă continuă.
 3. În variabila discretă, intervalul de număr specificat este complet, ceea ce nu este cazul unei variabile continue.
 4. Variabilele discrete sunt variabilele, în care valorile pot fi obținute prin numărare. Pe de altă parte, variabilele continue sunt variabilele aleatoare care măsoară ceva.
 5. Variabila discretă presupune valori independente, în timp ce variabila continuă preia orice valoare într-un anumit interval sau continuu.
 6. O variabilă discretă poate fi reprezentată grafic prin puncte izolate. Spre deosebire de o variabilă continuă care poate fi indicată pe grafic cu ajutorul punctelor conectate.

Exemple

Variabilă discretă

 • Numărul de greșeli de tipărire dintr-o carte.
 • Numărul accidentelor rutiere din New Delhi.
 • Numărul de frați ai unui individ.

Variabilă continuă

 • Înălțimea unei persoane
 • Vârsta unei persoane
 • Profit câștigat de companie.

Concluzie

În general, atât variabila discretă cât și cea continuă pot fi calitative și cantitative. Cu toate acestea, acești doi termeni statistici sunt diametral opuși unul altuia în sensul că variabila discretă este variabila cu numărul bine definit de valori permise, în timp ce o variabilă continuă este o variabilă care poate conține toate valorile posibile între două numere.

Top