Recomandat, 2021

Alegerea Editorului

Diferența dintre expresie și ecuație

În matematică, s-ar întâmpla foarte des expresia și ecuația termenilor. Deoarece ambele combină numărul și / sau variabilele, oamenii au înțeles adesea greșit o expresie pentru o ecuație. Cu toate acestea, acești doi termeni matematici nu sunt aceiași și o mare diferență constă în aranjamentul lor, ceea ce explică ceea ce reprezintă. Cea mai bună modalitate de a identifica dacă o anumită problemă este o expresie sau o ecuație este că, dacă conține un semnal egal cu semnul (=), este o ecuație .

Cu toate acestea, dacă nu conține un semnal egal cu (=), atunci este doar o expresie . Ea poartă numere, variabile și operatori, care sunt folosite pentru a arăta valoarea ceva. Treceți prin acest articol pentru a înțelege diferențele de bază dintre expresie și ecuație.

Diagramă de comparație

Bazele comparațieiExpresieEcuaţie
SensExpresia este o expresie matematică care combină numere, variabile și operatori pentru a arăta valoarea ceva.O ecuație este o afirmație matematică în care două expresii sunt setate egal unul cu celălalt.
Ce este?Un fragment de teză, care reprezintă o singură valoare numerică.O teză care arată egalitatea între două expresii.
RezultatSimplificareSoluţie
Simbolul relațieiNuDa, semnul egal (=)
feţeO fațăDouă fețe, stânga și dreapta
RăspunsValoare numericăAfirmație, adică adevărată sau falsă.
Exemplu7x - 2 (3x + 14)7x - 5 = 19

Definiția Expression

În matematică, expresia este definită ca o frază care grupează împreună numerele (constante), literele (variabilele) sau combinația lor asociate de către operatori (+, -, *, /), pentru a reprezenta valoarea cevaului. O expresie poate fi aritmetică, algebrică, polinomală și analitică.

Deoarece nu conține nici un semn egal cu (=), deci nu arată nicio relație. Prin urmare, nu are nimic ca partea stângă sau partea dreaptă. O expresie poate fi simplificată prin combinarea unor termeni asemănători sau poate fi evaluată, inserând valori în locul variabilelor pentru a ajunge la o valoare numerică. Exemple : 9x + 2, x - 9, 3p + 5, 4m + 10

Definiția Equation

În matematică, termenul ecuație înseamnă o declarație de egalitate. Este o teză în care două expresii sunt plasate egal unul cu altul. Pentru a satisface o ecuație, este important să se determine valoarea variabilei în cauză; aceasta este cunoscută ca soluție sau rădăcină a ecuației.

O ecuație poate fi condiționată sau o identitate. Dacă ecuația este condiționată, atunci egalitatea a două expresii este adevărată pentru o valoare definită a variabilei implicate. Cu toate acestea, dacă ecuația este o identitate, atunci egalitatea este valabilă pentru toate valorile deținute de variabila. Există patru tipuri de ecuații, discutate mai jos:

 • Ecuația simplă sau liniară : O ecuație se spune a fi liniară este cea mai mare putere a variabilei în cauză în 1.
  Exemplu : 3x + 13 = 8x - 2
 • Ecuația liniară simplă : atunci când există două sau mai multe ecuații liniare care conțin două sau mai multe variabile.
  Exemplu : 3x + 2y = 5, 5x + 3y = 7
 • Ecuația quadratică : Când într-o ecuație, cea mai mare putere este 2, se numește ecuația patratică.
  Exemplu : 2x2 + 7x + 13 = 0
 • Ecuația cubică : După cum sugerează și numele, o ecuație cubică este cea care are gradul 3.
  Exemplu : 9x3 + 2x2 + 4x3 = 13

Diferențe cheie între expresie și ecuație

Punctele de mai jos rezumă diferențele importante dintre expresie și ecuație:

 1. O frază matematică care grupează numerele, variabilele și operatorii, pentru a arăta valoarea ceva, se numește expresie. O ecuație este descrisă ca o declarație matematică cu două expresii setate egal unul cu celălalt.
 2. O expresie este un fragment de teză care reprezintă o singură valoare numerică. Dimpotrivă, o ecuație este o propoziție care arată egalitatea între două expresii.
 3. Expresia este simplificată, prin evaluarea în care înlocuim valorile în locul variabilelor. În schimb, o ecuație este rezolvată.
 4. O ecuație este indicată de un semn egal (=). Pe de altă parte, nu există simbolul relației într-o expresie.
 5. O ecuație are două fețe, unde un semn egal separă părțile stângi și drepte. Spre deosebire, o expresie este unilaterală, nu există nici o delimitare cum ar fi stânga sau dreapta.
 6. Răspunsul unei expresii este fie o expresie, fie o valoare numerică. Spre deosebire de ecuație, care ar putea fi adevărată sau falsă.

Concluzie

Prin urmare, cu explicația de mai sus este clar că există o mare diferență între aceste două concepte matematice. O expresie nu dezvăluie nicio relație în timp ce o ecuație o face. O ecuație conține un "semnal egal cu semnul", prin urmare, ea prezintă o soluție sau ajunge să reprezinte valoarea variabilei. Cu toate acestea, în cazul unei expresii, nu există nici un semn egal, deci nu există o soluție clară și nu poate ajunge la afișarea valorii variabilei implicate.

Top