Recomandat, 2021

Alegerea Editorului

Diferența dintre fluxul de numerar și fluxul de numerar gratuit

Orice organizație de afaceri, indiferent de mărime, structură și natură, are nevoie de bani pentru buna funcționare a afacerii. În absența unor numerar suficient, este posibil ca întreprinderea să nu poată îndeplini obligații pe termen lung și pe termen scurt, ceea ce ar putea conduce la întreruperea activității. Mișcarea de numerar poate fi de două tipuri: fluxul de numerar și fluxul de numerar liber. Fluxul de numerar se referă la fluxul și fluxul de numerar către / de la organizație.

Dimpotrivă, fluxul de numerar gratuit, după cum sugerează și numele, reprezintă banii disponibili întreprinderii. Există mulți care nu înțeleg clar termenii și ajung să juxtapute cele două. deci, citiți articolul dat pentru a înțelege diferența dintre fluxul de numerar și fluxul de numerar gratuit.

Diagramă de comparație

Bazele comparațieiFluxul de numerarFluxul de numerar gratuit
SensDeplasarea numerarului unei organizații, care rezultă fie în creșterea sau scăderea numerarului, este cunoscută sub denumirea de flux de numerar.Numerarul disponibil în cadrul organizației care urmează să fie distribuit între deținătorii de titluri este cunoscut sub numele de fluxul de numerar gratuit.
CalculSuma totală a fluxurilor de numerar operaționale, investiționale și de finanțare.Fluxurile de numerar din exploatare minus Cheltuieli de capital.
AvantajUtile în determinarea lichidității companiei.Utile în determinarea sănătății financiare a unei companii.

Definiția Cash Flow

Veniturile și ieșirile de numerar dintr-un anumit exercițiu financiar determină creșterea sau scăderea poziției numerarului a societății, cunoscută sub denumirea de flux de numerar . Aceasta se datorează activităților desfășurate de întreprindere, și anume activități de exploatare, de investiții și de finanțare. Pe scurt, diferența dintre numerarul la începutul și sfârșitul exercițiului financiar este considerată ca flux de numerar pentru anul respectiv.

Activitățile de exploatare se referă la activitățile de zi cu zi cum ar fi vânzările sau achizițiile de mărfuri, plata către creditori, furnizori sau angajați, încasări de la debitori etc. Activitățile de investiții reprezintă vânzarea sau achiziționarea unei investiții sau a unui activ. Activitățile de finanțare se referă la emiterea sau răscumpărarea de acțiuni sau obligațiuni, plata dividendelor etc.

Definiția Free Cash Flow

Suma reală disponibilă la compania respectivă pentru distribuirea acesteia deținătorilor de valori mobiliare este cunoscută drept fluxul de numerar gratuit. Un flux de numerar pozitiv liber arată că compania generează suficienți bani pentru a conduce eficient întreprinderea. Cu toate acestea, fluxul de numerar negativ arată că societatea nu este capabilă să genereze suficiente numerar sau că a investit bani în altă parte, ceea ce va genera profituri mari în viitor.

Există mai multe metode pentru calcularea fluxului de numerar gratuit al companiei, însă o metodă populară este dată de:

Aici,

  • FCF = fluxul de numerar gratuit
  • EBIT = câștigurile înainte de dobânzi și impozite
  • Modificări WC = modificări ale capitalului de lucru
  • Capex = Cheltuieli de capital.

Diferențe cheie între fluxul de numerar și fluxul de numerar gratuit

următoarele puncte discută în detaliu diferența dintre fluxul de numerar și fluxul de numerar gratuit:

  1. Fluxul și fluxul de numerar în cursul unui anumit exercițiu financiar sunt cunoscute sub denumirea de flux de numerar. Numerarul de numerar rămas cu societatea care urmează să fie repartizat între acționari este cunoscut sub numele de fluxul de numerar gratuit.
  2. Fluxul de numerar dezvăluie solvabilitatea societății, în timp ce fluxul de numerar gratuit descrie performanța companiei.
  3. Fluxul de numerar se calculează prin însumarea activităților de exploatare, de investiții și de finanțare. Fluxul de numerar gratuit utilizează numai numerarul din activitățile de exploatare pentru calcularea acestuia.

Concluzie

Prin urmare, este posibil să fi înțeles semnificația și diferența dintre fluxul de numerar și fluxul de numerar liber. Dezvăluirea atât a fluxului de numerar, cât și a fluxului de numerar liber este importantă în situația financiară a societății, deoarece decizia de investiție și de finanțare se bazează pe acești doi factori.

Top