Recomandat, 2020

Alegerea Editorului

Diferența dintre controlul intern și auditul intern

Controlul intern este un sistem care cuprinde mediul și procedura de control, care ajută organizația să atingă obiectivele de afaceri. Pe de altă parte, auditul intern este o activitate efectuată de profesioniști pentru a asigura eficiența sistemului de control intern implementat în cadrul organizației.

Controlul este una dintre cele mai importante nevoi umane, care este prezentă în aproape fiecare activitate umană. Deci, și în afaceri, controlul joacă un rol important în asigurarea unei utilizări optime a resurselor și în creșterea profiturilor. Cele mai multe dintre activitățile de afaceri sunt efectuate de computere, persoane fizice și alte echipamente, care necesită examinare periodică, pentru a vă asigura că nu se produc pierderi și deșeuri.

Controlul intern și auditul intern ajută firmele de afaceri să țină cont de activitățile obișnuite. Acestea sunt utilizate în mod interschimbabil, dar au înțelesuri diferite. Citiți acest articol, pentru a afla diferența dintre controlul intern și auditul intern.

Diagramă de comparație

Bazele comparațieiControl internAudit intern
SensControlul intern se referă la metodele și procedurile implementate de conducere pentru a controla operațiunile, astfel încât să contribuie la realizarea obiectivului de afaceri.Auditul intern face aluzie la programul de audit adoptat de firmă pentru a revizui activitățile sale financiare și operaționale de către profesioniști.
Ce este?SistemActivitate
VerificareMunca unei persoane este verificată de o altă persoană.Fiecare componentă a muncii este verificată.
Timp de verificareImediat ce tranzacția este înregistrată, verificarea este efectuată.Verificarea se face după efectuarea lucrării.
ObiectivPentru a asigura conformitatea cu politicile de management.Pentru a detecta frauda și eroarea.

Definiția controlului intern

Controlul intern poate fi înțeles ca un sistem dezvoltat, implementat și menținut de conducerea companiei, pentru a asigura realizarea obiectivelor privind:

 • Eficiența și eficiența operațiunilor,
 • Protejarea activelor,
 • Prevenirea și detectarea fraudelor și erorilor,
 • Acuratețea și exhaustivitatea rapoartelor financiare,
 • Respectarea legilor relevante.

Acesta cuprinde cinci elemente, care sunt interconectate una cu cealaltă și se aplică tuturor firmelor, însă implementarea lor depinde de mărimea firmei. Elementele sunt mediul de control, evaluarea riscurilor, activitățile de control, informarea și comunicarea și monitorizarea.

Elemente de control intern

Obiectivele controlului intern

 • Examinând dacă tranzacțiile sunt executate conform autorizației conducerii.
 • Verificarea inregistrarii rapide a tranzactiilor, in suma si contul corect, precum si in perioada contabila, la care ii apartine.
 • Confirmarea faptului că bunurile sunt protejate împotriva accesului și utilizării neautorizate.
 • Compararea activelor înregistrate cu cele existente, la intervale diferite de timp și luarea de măsuri în cazul în care se constată diferențe.

Revizuire

Metode de revizuire a controlului intern

Cea mai importantă parte a sistemului de control intern este revizuirea acestuia, pentru care auditorul poate folosi oricare dintre metodele: înregistrări narative, listă de verificare, chestionar și grafic.

Definiția Internal Audit

Auditul intern este definit ca o funcție imparțială, rațională de asigurare și consultanță, dezvoltată de conducere, pentru a ține un control asupra activităților organizației. Aceasta implică analiza periodică și critică a funcțiilor unei organizații, în scopul de a recomanda îmbunătățiri. Scopul este de a ajuta membrii firmei să-și îndeplinească responsabilitățile în mod eficient.

Procesul de audit intern

Sarcina este efectuată de către auditorul intern, care este numit de conducerea companiei. El raportează conducerea cu privire la analiza, evaluarea, recomandarea și toate informațiile relevante referitoare la activitățile studiate.

Obiectivele auditului intern

 • Pentru a verifica acuratețea și autenticitatea înregistrărilor contabile, care sunt raportate celor însărcinați cu guvernanța.
 • Pentru a identifica dacă practicile contabile standard care sunt considerate a fi urmărite de entitate sunt respectate sau nu.
 • Pentru a asigura detectarea și prevenirea fraudei.
 • Să examineze dacă există o autoritate adecvată pentru achiziția și cedarea activelor.
 • Pentru a verifica dacă datoriile sunt suportate numai pentru cauze comerciale și nu pentru alt scop.
 • Revizuirea activităților sistemului de control intern, astfel încât să se raporteze managementul în ceea ce privește abaterile și neconformitățile.

Principalele diferențe între controlul intern și auditul intern

Diferența dintre controlul intern și auditul intern poate fi trasă în mod clar din următoarele motive:

 1. Metodele și procedurile puse în aplicare de conducere pentru a controla operațiunile, astfel încât să ajute organizația să atingă scopurile dorite, este numită control intern. Programul de audit adoptat de firmă, pentru a-și revizui activitățile financiare și operaționale de către expert, se numește audit intern.
 2. Deși controlul intern este un sistem proiectat, implementat și întreținut într-o organizație. Auditul intern este o funcție de audit creată de cei însărcinați cu guvernanța, pentru a controla activitățile firmei.
 3. În controlul intern, munca unei persoane este verificată de o altă persoană, în timp ce în cazul unui audit intern, fiecare componentă a muncii este verificată.
 4. În sistemul de control intern, verificarea se efectuează simultan, în timpul lucrului. Dimpotrivă, în sistemul de audit intern se verifică activitatea după ce este efectuată.
 5. Obiectivul de bază al sistemului de control intern este asigurarea conformității cu politicile de management. În schimb, auditul intern vizează detectarea fraudei.

Concluzie

În general, atât controlul intern cât și auditul intern sunt importante pentru fiecare organizație, pentru a evalua activitatea generală. Sfera controlului intern este mai largă decât cea a auditului intern, deoarece acesta include și cel din urmă.

Top